Open dag
Kwaliteit Meer informatie

Kwaliteit

TAT waakt zorgvuldig over de kwaliteit van het lesaanbod.

  • CRKBO geregistreerd
  • NRTO erkend
  • DUO/ STAP-budget
  • Opgenomen in het UWV opleidingenregister
  • UWV reintegratiepartner/reintegratiebureau
  • SBB erkend leerbedrijf
  • Erkend door de belgische overheid inzake tegemoetkoming studiekosten
  • ANVR businesspartner
  • IATA opleidingsinstituut -> IATA Top Performing Trainingscentrum 2019
Starten met jouw opleiding?

Meld je aan.

Bekijk de opleidingen